Yagona javobgarlik prinsipi

Yagona javobgarlik prinsipi(single responsibility principle) – bu dasturlash tilidagi prinsip bo’lib, unga ko’ra har bir modul, klass yoki funksiya dasturdagi biror  funksionallikning yagona qismiga javobgar bo’lishi kerak hamda bu javobgarlik klass tomonidan to’liq inkapsulyatsiyalangan bo’lishi kerak. Uning barcha vazifalari shu javobgarlikka mustahkab bog’langan bo’lishi kerak. Robert C. Martin bu prinsipni quyidagicha ta’riflaydi: “Klassning o’zgarishiga faqat bitta sabab bo’lishi kerak”, garchi “sabab” so’zida biroz chalkashlik bo’lsa ham u oxirgi marta “Bu inson haqidagi prinsip” deb takidlagan.

Continue reading

Singleton

Dasturiy injiniringda singleton model(singleton pattern)i – bu dasturni loyihalash modeli tushunchasi bo’lib u bitta klassdan faqat bitta obyekt yaratish imkonini beradi.

Continue reading

PHP traitlar nima?

PHP dasturlash tilining muammolaridan biri  - bu faqat bitta klassdan meros ola bilishdir. Ya’ni siz biror klass yaratmoqchi bo’lsangiz faqat bitta boshqa klassdan meros olish mumkin xolos degani.

Continue reading

Matnni tanish

Insonning ko'zi atrof-muhitdagi ko'pgina obyektlarni, ularning rangini ajratan oladi. Hozirda insonning turli xususiyatlariga o'xshash texnologiyalar kompyuterlar yordamida yaratilmoqda va tibbiyot, ta'lim, xavfsizlik va boshqa sohalarga joriy qilinmoqda.

Continue reading