Abstract Factory modeli

Abstract Factory modeli boshqa factorylarni yaratuvchi asosiy-factory yonida ishlaydi. Bu turdagi LM yaratiluvchi model turiga kiradi. Chunki bu model obyekt yaratishning eng yaxshi yo’llaridan birini beradi. Abstract Factory modelida interfeys o’zaro bog’liq obyektlarning factorylarini ularning klasslarini aniqlamasdan turib yaratishga javobgar bo’ladi. Har bir generatsiyalangan factory obyektlarni Factory modeli sifatida  beradi.

Continue reading

Singleton modeli

Singleton modeli eng sodda modellardan biri. Bu model yaratiluvchi model turiga kiradi. Bu model o’z ichiga faqat bitta obyekt yaratish mumkin bo’lgan yagona klassni oladi. Bu yagona klass o’zining obyektiga ushbu klasdan ekzemplyar olmay turib to’g’ridan to’g’ri murojaat qilish imkonini beradi.

Continue reading

Builder Pattern

Builder modeli qadamba qadam yaqinlashish orqali hamda oddiy obyektlardan foydalanib murakkab obyektlarni yasaydi. Ushbu model yaratiluvchi model turiga kiradi. Builder klassi yakuniy obyektni qadamba qadam yasaydi(quradi). Bu quruvchi klass boshqa obyektlardan mustaqil bo’ladi.

Continue reading

Prototip modeli

Prototip modeli ish jarayonini yodda saqlab qolgan holda dublikat obyektlarni yaratadi. Bu model yartiluvchi model turiga kiradi. Bu model joriy obyektning klonini yaratuvchi prototip interfeysni ishlatishni o’z ichiga oladi. Bu model qachonki yaratilishi kerak bo’lgan obyekt to’g’ridan to’g’ri yaratilganda samarasiz bo’lib hisoblansa ishlatiladi. Masalan, ma’lumotlar omboriga murojaat qilgandan so’ng birorta obyekt yaratilishi kerak bo’lsa. Bunda biz obyektni keshlaymiz, keyingi so’rovda esa uning klonini qaytaramiz hamda qachon ma’lumotlar bazasini chaqirishni kamaytirish kerak bo’lganda ma’lumotlar omborini yangilaymiz.

Continue reading