PHPda overloading xususiyatlari

PHPda overloading dinamik holda xususiyat va metodlarni “yaratish”ni anglatadi. Bu xususiyat va metodlar magic metodalar yordamida ishlatiladi. Overloading metodlar obyektda mavjud bo’lmagan yoki klass sohasidan tashqarida ko’rinmaydigan(ya’ni klass ichida private bilan e’lon qilingan) xususiyat va metodlar bilan ishlaganda avtomatik ishga tushadi. Barcha overloading metodlar public sifatida e’lon qilinishi kerak

Continue reading

JavaScriptda sayoz va to'liq nusxalash

Shallow-copy(sayoz-nusxalash) – obyektning bit-wise nusxasi. Yangi yaratilgan obyekt orginal obyektdagi qiymatlarning aynan nusxasiga ega bo’ladi. Agar obyekting birorbir maydoni boshqa obyektga bog’langan bo’lsa, bunda faqat bog’lanish manzili nusxalanadi, ya’ni faqat xotira manzilidan nusxa olinadi

Continue reading

Loyihalash modellariga kirish. 1-qism

Loyihalashtirish modellari Loyihalash Modellari(LM) – obyektga-yo’naltirilgan dasturlash(OYD) dasturchilar o’z muammolarini yechishda ishlatgan, tajribasida qo’llagan yechimlar. Bunday yechimlar bir qancha dasturchilar tomonidan vaqtlar mobaynida dasturlarni testlash, ishlatish jarayonlarida chiqqan muammolarni hal qilish paytida topilgan. Bu darsda LM tushunchasini qadamba qadam java dasturlash tilida ko’rib chiqamiz.

Continue reading

Factory modeli

Factory modeli eng ko’p ishlatiladigan LMdan biri hisoblanadi. Bu model yaratilish modellari turiga kiradi. Chunki, bu model obyekt yaratishning eng yaxshi yo’lini ko’rsatadi. Factory modelida foydalanuvchiga yaratish logikasini ko’rsatmay turib obyekt yaratiladi hamda bu yaratilgan obyektga umumiy interfeys orqali murojaat qilinadi.

Continue reading