Ajax. 2-qism

zYlbHmKzzW6lCOEAMOvD_20.png

Texnologiyalar

AJAX o’zi mustaqil holda ishlay olmaydi. Undan boshqa bir qancha texnologiyalarning birgalikda ishlatish orqali foydalaniladi.

JavaScript.

  • JavaScript funksiya sahifada biror hodisa sodir etilganda ishga tushadi. M: tugma bosilganda.
  • AJAXning barcha amallarini birlashtirib beradi.

DOM.

  • Strukturalangan hujjatlarni o’zgartiruvchi va ularga murojaat qiluvchi API
  • XML va HTML hujjatlarning tuzilishini visual ko’rsatadi.

CSS.

  • Content stilini o’zgaritirishda ishlatiladi. Uni JavaScript yordamida ham boshqarish mumkin.

XMLHttpRequest.

  • Server bilan asinxron holatda aloqa o’rnatuvchi JavaScript obyekti.

Misollar.

Quyida AJAXdan foydalanuvchi eng mashhur web ilovalar keltirilgan.

Google Maps.

Foydalanuvchi tugma bosmasdan shunchaki ichqoncha yordamida kartani surishi mumkin.

https://maps.google.com

Google Suggest

Googlening takliflar beruvchi xizmati. Natijalarni boshqarish uchun strelkalardan foydalaniladi.

https://www.google.com/webhp?complete=1&hl=en

Gmail

Web email.

Yahoo Maps.

https://maps.yahoo.com