Algoritmlar

Matnni tanish

Insonning ko'zi atrof-muhitdagi ko'pgina obyektlarni, ularning rangini ajratan oladi. Hozirda insonning turli xususiyatlariga o'xshash texnologiyalar kompyuterlar yordamida yaratilmoqda va tibbiyot, ta'lim, xavfsizlik va boshqa sohalarga joriy qilinmoqda.

Continue reading

Nutqni tanish tushunchasi

Bizning nutqimiz – bu tovushlar ketma-ketligidir. Tovush esa o’z navbatida turli xil chastotadagi tovush tebranishlari superpozitsiyasidir. To’lqin, fizika kursidan ma’lumki, ikkita atribut – ampletuda va chastota bilan xarakterlanadi.

Continue reading